Horizon3: een dialoog naar transformationele verandering

We (be)leven momenteel een Kantelpunt van de menselijke geschiedenis – ook wel Grote Transformatie of Transitie genoemd. Of en hoe we ons als mensheid hierdoor bewegen, is afhankelijk van ons ToekomstBewustZijn, zowel in Denken als in Doen. 

Horizon3 wil dat ToekomstBewustZijn laten groeien. Dàt is ons commitment. Noem het een Denk-Doe-Zijn-tank.

Door Radicale Denkers en Doeners, die de Wegbereiders zijn van de Transitie, een forum te geven.

 Door rond de grote inzichten die groeien aan de cutting edge van de moderne wetenschap en de kleine initiatieven die zich tonen als onkruid tussen de betonplaten van een extractief economisch model een inspirerende dialoog aan te gaan met wie zich mee engageert voor een Toekomst voor mens en planeet.

def_logo_horizon_website2.gif

Three horizons

Ons initiatief Horizon3 is geïnspireerd op het boek Three Horizons. The Patterning of Hope, waarin auteur Ben Sharpe een praktisch raamwerk beschrijft om over de toekomst na te denken.

Horizon 1: Business as usual

Als we oppervlakkig kijken, zien we helemaal geen dramatische verandering of Grote Transformatie. Zo op het eerste zicht lijkt het dagelijkse leven zijn gewone gang te gaan.

Tegelijkertijd zien we ook vele verontrustende symptomen van wat er vast- en misloopt. In onze organisaties en instellingen. In de politiek. In de economie. In de gezondheid van ons lichaam en geest. In de productie van ons voedsel. In een ontregeld klimaat en zwaar onder druk staande ecosystemen. 

Wat we (meestal) zien, wat we dagdagelijks (be)leven, noemen we Horizon1, het is business as usual.

Horizon 2: Nieuwe initiatieven van onderop

Velen onder ons voelen dan ook diep vanbinnen dat er verandering nodig is. Verandering in de manier waarop we met de aarde, met de natuur en met elkaar omgaan. Zo zie je vanuit overheid, bedrijven, NGO’s en burgers heel wat initiatieven ontstaan om die verontrustende problemen aan te pakken en zaken te hervormen. Dat is Horizon2: actie. We willen ons verbinden met de inspirerende voorbeelden van deze Radicale Ondernemers.

Horizon 3: Radicale verandering

Maar hoe mooi en goed bedoeld ook, de acties van Horizon2 gaan traag. Probleem per probleem. En de verandering is zelden fundamenteel. Terwijl de genoemde verontrustende symptomen om een Radicale Verandering vragen  als we a snowball’s chance in hell willen hebben om als soort te overleven en het Web van het Leven zoals we dat nu kennen te vrijwaren en te herstellen.

Dat vraagt om een fundamentele verandering in de patronen van ons Denken, ons Doen en ons Zijn. Een fundamentele verandering die de onderliggende samenhang van die symptomen tot aan de wortel van het probleem aanpakken.

 Dàt is wat we bedoelen met radicale verandering: een samenhangende visie op hoe we willen dat onze Toekomst eruit ziet. Niet gedicteerd door wetenschap en techniek, maar er wel door ondersteund. Niet door big business of door de noodzaak om geld te verdienen of winst te maken. Niet door gewoonte. Niet door ideologie … Wel door wat ons Hart zegt. Door wat we kunnen leren van de Wijzen van onze tijd. En van de Natuur. Dat beeld, dat ideaal is Horizon3.

 Vanuit het perspectief van Horizon1 wordt dit ideaal vaak als ‘onrealistisch’ weggezet. Maar we mogen niet vergeten dat elke grote verandering in onze geschiedenis is ontstaan vanuit ideeën. Vanuit idealen. Het is de energie van actieve hoop die de drijfveer vormt om uit de dramatische toestand te raken waar we ons momenteel in bevinden.

Wat kun jij doen

Als er iets duidelijk is, dan is het wel dit: het zal zijn door ons opnieuw te verbinden, met elkaar, met onze ziel, en met de natuur, dat we de weg door de Grote Transformatie gaan vinden. Als we er samen over praten, en het kunnen omzetten in een gedeelde intentie, kunnen we weer gaan hopen, en van daaruit overgaan naar actie.

Belangrijker nog dan meteen in de actie te schieten, is om de juiste vragen te stellen. En die vragen samen te ‘leven’ – zoals Daniël Wahl zegt. Omdat het net in een tijd van Grote Urgentie belangrijk is Wijsheid te betrachten.

 Ergens diep in elk van ons zit die wijsheid, dat ToekomstBewustZijn.

Mischa Anne Geert Ingrid Elke